Instituto Kyokai Brasil - Arqueiria Kyokai

Primeira Palestra para professores  

Colégio Coronel - Joanópolis